بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇندىستاندا ءبىر جولاۋشىلار كەمەسى اۋدارىلىپ، 19 ادام قازا بولدى

2017.01.16 14:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 16 – قاڭتار، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 15 – قاڭتار، قۇتقارۋشى قىزمەتكەرلەر ءۇندىستاننىڭ بيقار ايماعىنىڭ ورتالىعى پاتنانىڭ ماڭىنداعى سۋ ايدىنىندا كەمە اۋدارىلۋ ۋاقيعاسىندا قازا تاپقانداردى ىزدەستىرۋدە.

  جەرگىلىكتى ۋاقىت 14- قاڭتار تۇستەن كەيىن، ءبىر جولاۋشىلار كەمەسى ءۇندىستاننىڭ بيقار ايماعىنىڭ ورتالىعى پاتنانىڭ ماڭىنداعى سۋ ايدىنىندا اۋدارىلىپ، از دەگەندە 19 ادام قازا بولىپ، 20 ادام دەرەكسىز كەتكەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت