بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتكە وتىرۋ سالتىنىڭ دايىندىعى قاربالاس جۇرىلۋدە

2017.01.18 13:31   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 18 – قاڭتار، بەيجيڭ. سۋرتتە: 17 – قاڭتار، قىزمەتكەرلەر ا ق ش – تىڭ ۆاشينگتون قالاسىنداعى پارلامەنت سارايىنىڭ باتىس جاعىنا ساحنا ورناتىپ، پرەزيدەنتتىڭ مىندەتكە وتىرۋ سالتىنا دايىندالۋدا. ا ق ش – تىڭ كەزەكتى پرەزيدەنتى دونالد ترامپ 20 – قاڭتار كۇنى سەرت بەرىپ مىندەتىنە وتىرماق، قازىر ءتۇرلى دايىندىق قىزمەتتەر قاربالاس جۇرىلۋدە. ا ق ش مەديالارىنىڭ جاقىندا بەرگەن حابارىنا قاراعاندا، بۇل سالتتا 700 مىڭ دا 900 مىڭ ادام ۆاشينگتونعا كەلەتىندىكتەن، حاۋىپسىزدىك تاراۋلارى 28000 اماندىق قورعاۋ قىزمەتكەرلەرىن شىعارىپ، مىندەتكە وتىرۋ سالتىنىڭ اماندىعىنا كەپىلدىك ەتپەك.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت