بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ترامپتىڭ اقساراي توبى سەرت بەرىپ مىندەتىنە وتىردى

2017.01.24 13:23   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 24 – قاڭتار، بەيجيڭ. 22 – قاڭتار، ا ق ش – تىڭ ۆاشينگتون قالاسىنداعى اقساراي، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اقساراي توبىنىڭ سەرت بەرىپ مىندەتىنە وتىرۋ سالتىندا ءسوز سويلەۋدە. ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن پرەزيدەنتتىڭ ورىنباسارى مايك پەنسە 22 – قاڭتار كۇنى اقسارايدىڭ شىعىس زالىندا رەسمي سالتتى باسقارىپ جۇرگىزىپ، 20 نەشە اقساراي جوعارى ءمانساپتىلارى سەرت بەرىپ مىندەتىنە وتىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت