بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش – تىڭ شەكارادان كىرۋگە شەكتەۋ سالۋ جارلىعى ۋاقىتشا توقتاتىلدى

2017.02.08 14:23   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 6 – اقپاندا ا ق ش – تىڭ سيەتل – تاكوما اۋەجايىندا يراننان كەلگەن تۋىسىمەن قۇشاقتاسىپ امانداسىپ جاتقان ايەل. ا ق ش فەدەرالدىق 9 – كوشپەلى شاعىمدانۋ سوتى 5 – اقپاندا ۇقتىرۋ جاريالاپ، ا ق ش ءادىليا مينيسترلىگىنىڭ شاعىمدانۋ مەزگىلىندە «روبارد كەسىمىن» اتقارۋدى شۇعىل توقتاتۋ تۋرالى تالابىنا تويتارىس بەردى، سونىمەن، ا ق ش – تىڭ جاڭا تاعايىندالعان پرەزيدەنتى ترامپتىڭ شەكارادان كىرۋدى شەكتەۋ تۋرالى جارلىعى قازىرشە اتقارىلمايتىن بولدى. ترامپ 27 – اقپاندا پرەزيدەنتتىڭ اكىمشىلىق جارلىعىنا قول قويىپ، 120 كۇن ىشىندە بارلىق بوسقىنداردى قابىلداۋدى توقتاتۋ؛ 90 كۇن ىشىندە يران، سۋدان، سيريا، ليۆيا، سومالي، يەمەن جانە يراق قاتارلى 7 ەل ازاماتتارىن قابىلداۋدى توقتاتۋ؛ سيريالىق بوسقىنداردىڭ ا ق ش – قا كەلۋىن مەرزىمسىز شەكتەۋ تۋرالى جارلىق تۇسىرگەن. شينحۋا اگەنتتىگى \ رەيتەر اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت