بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ: ات جالىنداعى «ەكولوگيالىق اۋقاتتانۋ جولى»

2018.07.10 13:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 10 – شىلدە، بەيجيڭ. سۋرەتتە: ساياحاتشىلار نارات ساحاراسىندا اتقا ءمىنىپ ساياحاتتاۋدا (8 – شىلدە كۇنى تۇسىرىلگەن). قازىرگى كەز شينجياڭ نارات ساياحات رايونىنىڭ ساياحات قاۋىرت مەزگىلى بولىپ، جەرگىلىكتى ساياحات رايونى مالشىلاردان ۇيىمداسقان ات كەرۋەنىمەن ءسانىن تاۋىپ ءتۇر. مالشىلار وزدەرىنىڭ اتتارىن الىپ كەلىپ ساياحات سەلبەستىك كوپەراتيۆىنە قاتىناسىپ، جەرگىلىكتى ساياحات كاسىبىنىڭ دامۋىنا قاتىسىپ، «ەكولوگيالىق اۋقاتتانۋ جولىنا» ءتۇستى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت