بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

[جاڭا ءداۋىر – شەكاراعا ساپار — تىڭ داستاندى بىرگە جازايىق] شينجياڭنىڭ قاشقار قالاسى: جىبەك جولىنداعى بايىرعى قالا مادەنيەتىنىڭ بەينەسى ايگىلەندى(3)

2018.09.21 14:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

[جاڭا ءداۋىر – شەكاراعا ساپار  — تىڭ  داستاندى بىرگە جازايىق] شينجياڭنىڭ قاشقار قالاسى: جىبەك جولىنداعى بايىرعى قالا مادەنيەتىنىڭ  بەينەسى ايگىلەندى(3)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت