بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگو كومەكتەسىپ سالعان رۋاندا جول نىسانى رۋاندانىڭ دامۋىنا دەم بەردى(5)

2019.06.03 15:48   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

جۇڭگو كومەكتەسىپ سالعان رۋاندا جول نىسانى رۋاندانىڭ دامۋىنا دەم بەردى(5)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • سۋرەتتە: 6 – ايدىڭ 2 – كۇنى حالىق ساقشىلارى قيمىل بارىسىندا اتا – انالار مەن بالالارعا الداپ ساتۋدان ساقتانۋدى ۇگىتتەۋ ماتەريالدارىن تاراتۋدا. شينحۋا اگەنتتىگى (قوعام حاۋىپسىزدىگى مينيسترلىگى بەرگەن)