بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ قازاق مالشىلارىنىڭ جاڭا تۇرمىسى(6)

2019.08.19 14:54   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شينجياڭ قازاق مالشىلارىنىڭ جاڭا تۇرمىسى(6)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت