بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ قۇمىل قالاسى باركول اۋدانى: مال شارۋاشىلىق رايوندارىنا بارىپ ويىن – ساۋىق نومىرلەرىن قويدى(5)

2019.08.20 14:54   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شينجياڭ قۇمىل قالاسى باركول اۋدانى: مال شارۋاشىلىق رايوندارىنا بارىپ ويىن – ساۋىق نومىرلەرىن قويدى(5)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت