بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قازاقستان مەملەكەت تۋىن جارتىلاي ءتۇسىرىپ، ۇشاق شىرعالاڭىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى(2)

2019.12.30 15:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قازاقستان مەملەكەت تۋىن جارتىلاي ءتۇسىرىپ، ۇشاق شىرعالاڭىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت