بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

چۇڭچيڭ چيانجياڭ رايونى نوسەر اپاتىنا ۇشىرادى

2020.06.30 13:36   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: چۇڭچيڭ چيانجياڭ رايونى جوشۇي بايىرعى قالاشىعىنداعى تۇرعىندار تۇراعى 6 – ايدىڭ 28 – كۇنى تاسقىن اپاتىنا ۇشىرادى (ۇشقىشسىز ۇشاقپەن تۇسىرىلگەن). 6 – ايدىڭ 27 – كۇنى چۇڭچيڭ قالاسى چيانجياڭ رايونى نوسەر اپاتىنىڭ ىقپالىنا ۇشىراپ، بۇكىل رايونداعى 30 نەشە ءمالى مەن اۋىل – قالاشىقتاعى جولدار، ۇيلەر، اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارى تۇرلىشە دەڭگەيدە اپاتقا ۇشىرادى. اپات تۋىلعان سوڭ، چيانجياڭ رايونى كادرلار مەن بۇقارانى شۇعىل ۇيىمداستىرىپ، شۇعىل جوندەۋدەن وتكىزۋ، اپاتتان قۇتقارۋ جانە ءوندىرىستى ءوز كۇشىمەن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن ورىستەتتى. شينحۋا اگەنتتىگى (ياڭ مين فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت