بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى

«زاڭ اياسىندا» جۋرنالىنىڭ باسىلىم كورگەندىگىنىڭ 10 جىلدىعى بايلانىسىمەن 22 - ماۋسىم كۇنى اڭگىمە جيىنى وتكىزىلدى

2016.06.23 14:16     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 23 - ماۋسىم، بەيجيڭ. 22 - ماۋسىم تۇستەن بۇرىن «زاڭ اياسىندا» جۋرنالىنىڭ باسىلىم كورگەندىگىنىڭ 10 جىلدىعى بايلانىسىمەن ءۇرىمجى قالاسىندا اڭگىمە جيىنى وتكىزىلدى. اۆتونوميالى رايوندىق پارتيا كوميتەتىنىڭ، اۆتونوميالى رايوندىق اقپارات - باسپا ءسوز، رايو - تەلەۆيزيا مەكەمەسىنىڭ سونداي - اق، قوعامداعى ٵر سالانىڭ باسشىلارى، ماماندار، جازۋشىلار، اۋدارماشىلار، اقپارت قىزمەتكەرلەرى باس قوسىپ، «زاڭ اياسىندا» جۋرنالىنىڭ دامۋ بارىسىن ەسكە الدى، سونىمەن بىرگە، «زاڭ اياسىندا» جۋرنالىنىڭ بولاشاق دامۋى تۋرالى كەلەلى كەڭەس قۇردى.

 «زاڭ اياسىندا» جۋرنالى __ شينجياڭ ەكونوميكا گازەتحاناسىنىڭ باسقارۋىندا شىعاتىن بۇكىل شينجياڭداعى زاڭ - ءتۇزىم جونىندەگى بىردەن- ءبىر جۋرنال. جۋرنالدىڭ توركىنى __ اۆتونوميالى رايوندىق پارتيا كوميتەتى ساياسي - زاڭ كوميسسياسىنىڭ باس بولۋىنداعى «زاڭ - ءتۇزىم ايشىقتارى» اتتى جۋرنال. «زاڭ اياسىندا» جۋرنالى قازىر حانزۋشا، ۇيعۇرشا ەكى تىلدە جارىم ايلىق، قازاقشا قوس ايلىق جۋرنال بولىپ شىعادى، قازىر ايىنا 60 مىڭ تيراجبەن باسىلادى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.