بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

نانچاڭدا باتىس حان پاتشالىعى كەزىندەگى بەكتىكتەر زيراتىنان ايداعار مەن سامۇرىق ءمۇسىنى ناقىشتالعان جاقۇت كىسە تابىلدى

2015.11.20 16:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 20 – قاراشا، بەيجيڭ. جاقىندا، ارحەولوگيا قىزمەتكەرلەرى نانچاڭنان باتىس حان پاتشالىعى كەزىندەگى بەكتىكتەر زيراتىنىڭ شىعىس بولمەسىنەن كەرەمەت ناقىشتالعان جاقۇت كىسەنى بايقاعان، جاقۇت كىسەگە ايداعار مەن سامۇرىق ءمۇسىنى ناقىشتالعان. ارحەولوگيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ تانىستىرۋىنا نەگىزدەلگەندە، جاقۇت كىسەنىڭ ساپاسى مەن مانەرلەنۋى حان پاتشالىعى تۇسىنداعى جاقىت مانەرلەۋدىڭ ەڭ جوعارى ورەسىنە ۋاكىلدىك ەتەتىن بولىپ، بۇل زيرات يەسىنىڭ سالاۋاتى مەن ورنىنىڭ جوعارى ەكەنىن بىلدىرەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت