بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

نيۋ-يورك قالاسىندا 111 – كەزەكتى ساياحات قايىعى كورگىزبەسى وتكىزىلدى

2016.01.08 15:03   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 8 – قاڭتار، بەيجيڭ. سۋرەتتە: كورەرمەندەر نيۋ-يورك قالاسىنداعى يمپيرە كورگىزبە ورتالىعىندا كورگىزبەگە قويىلعان ەڭ جاڭا ساياحات قايىقتارىن تاماشالاۋدا. سول كۇنى، 111 – كەزەكتى نيۋ-يورك ساياحات قايىعى كورگىزبەسى اشىلدى. جاڭا ۇلگىدە، ادەمى جوبالانىپ، وزىق تەحنيكامەن جاسالعان 350 ساياحات قايىعى مەن موتورلى قايىق 5 كۇننىڭ ىشىندە 40 مىڭنان استام اۋەسكەردى باۋرايتىن بولادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت