بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شوتلانديانىڭ اسپان كەڭىستىگىندە سيرەك كەزدەسەتىن UFO فورماسىنداعى بۇلت تولقىندارى پايدا بولدى

2013.03.15 16:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت