بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ريم قالاسىنان بايلاردىڭ قابىرىستاندىعى تابىلدى

2014.11.25 16:37   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جاقىندا، يتاليانىڭ ريم قالاسىنان ەرتەدەگى قابىرىستاندىق بايقالعان، قابىرىستاندىققا كوپتەگەن «بايلار» جەرلەنگەن، بارلىق مۇردەلەر التىنمەن اپتالىپ، كۇمىسپەن قاپتالعان. قازىرگە بۇل توپتىق جەرلەنگەن بايلاردىڭ سالاۋاتى بەلگىسىز.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت