بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

وڭتۇستىك كورەيادا ساياحاتتاۋشىلار وتىرعان اۆتوبوز اۋدارىلىپ، 4 ادام قازا بولدى

2016.11.07 13:44   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 7 – قاراشا، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 6 – قاراشا، وڭتۇستىك كورەيانىڭ داەجەون قالاسىنىڭ ماڭىنداعى سەۋل – بۋسان جوعارى قارقىندى تاس جولى، قۇتقارۋشى قىزمەتكەرلەر قۇتقارۋعا كىرىسۋدە. سول كۇنى وڭتۇستىك كورەيانىڭ داەجەون قالاسىنىڭ ماڭىنداعى سەۋل – بۋسان جوعارى قارقىندى تاس جولىندا ساياحاتتاۋشىلار وتىرعان اۆتوبوز اۋدارىلعان. قازىرگە دەيىن 4 ادام قازا بولىپ، 40 نەشە ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت