بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءماجىلىس زالىنىڭ ء ىشى - سىرتىنداعى جاعدايدان قيىقتار

2017.03.04 13:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ساياسي كەڭەس مەملەكەتتىك 12 – كەزەكتى كوميتەتىنىڭ 5 – ءماجىلىسى 3 – ناۋرىز كۇنى تۇستەن كەيىن ساعات 3تە حالىق قۇرىلتايى سارايىندا اشىلدى. سۋرەتتە: مەملەكەتتىك ساياسي كەڭەس مۇشەسى لي يانحۇڭ اقپارات تىلشىلەرىنىڭ نازارىن اۋداردى (حالىق تورابىنىڭ ءتىلشىسى ۋاڭچيان يۋانشۋە فوتوسى)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت