بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جالعامالى ساتۋعا قاتىناسقان 500 ادام دەنە تاربيە سارايىندا سۇراققا تارتىلدى(2)

2014.10.24 15:27  

جالعامالى ساتۋعا قاتىناسقان 500 ادام دەنە تاربيە سارايىندا سۇراققا تارتىلدى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت