بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ موڭعۇلكۇرە: ءار ۇلت ساقشىلارى مەن بۇقاراسى قالىڭ قاردا شەكارانى بىرگە شارلادى(4)

2015.10.26 13:23   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شينجياڭ موڭعۇلكۇرە: ءار ۇلت ساقشىلارى مەن بۇقاراسى قالىڭ قاردا شەكارانى بىرگە شارلادى(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت