بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۇلۋ جارىسى

2016.05.31 15:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 31 - مامىر، بەيجيڭ. سۋرەتتە: كانادانىڭ ۋانكوۆەر رايونىنداعى Richmond (ريسمان) تابيعي باقشاسى، كىشكەنتاي بالالار ۇلۋ جارىسىن تاماشالاپ، سوڭعى كومبەگە جەتەتىن ۇلۋدى اسىعا كۇتۋدە. سول كۇنى Richmond تابيعي باقشاسى ۇلۋ جارىسىن وتكىزىپ، قالا تۇرعىندارى وزدەرى باققان ۇلۋلارىن اكەپ جارىسقا قاتىناستىردى. اتالعان قىزىقتى قيمىلدىڭ ٶتىپ كەلە جاتقانىنا 31 جىل بولدى، وسىنداي قيمىلدار ارقىلى كىشكەنتاي بالالاردىڭ تابيعاتقا بولعان تۇسىنىگى تەرەڭدەيدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت