بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سوماليداعى زەڭبىرەكپەن شابۋىلداۋ وقيعاسىندا 7 ادام قازا بولدى

2016.06.27 16:00   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 27 - ماۋسىم، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 25 - ماۋسىم كۇنى موگاديشو قوناقجايىنىڭ ماڭىنداعى شابۋىل بارىسىندا جارالانعان ادامدى كوتەرىپ بارادى. 25 - ماۋسىم كۇنى سومالي ساقشى جاعىنىڭ حابارلاۋىنا نەگىزدەلگەن شەتەلدەن العان حابارعا قاراعاندا، سومالي جاستار پارتياسىنىڭ قارۋلى ەلەمەنتتەرى موگاديشو قوناقجايىنا شابۋىل جاساپ، قازىرگە دەيىن 7 ادام قازا بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت