بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

OFO «شاعىن سارى ۆەلوسيپەدتى» ءۇندىستاننىڭ 7 قالاسىنا سىناق رەتىندە كىرگىزىلدى

2018.01.25 14:43   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 25 – قاڭتار، بەيجيڭ. 23 – قاڭتار، ءۇندىستاننىڭ استاناسى جاڭادەلي قالاسىنداعى ايەلدەر مەكتەبى، وقۋشىلار OFO «شاعىن سارى ۆەلوسيپەدتىن» ءمىنىپ سۋرتكە ءتۇسىپ ەستەلىك قالدىرۋدا. ورتاق پايدالاناتىن ۆەلوسيپەد تەكشەسى OFOنىڭ ءۇندىستانداعى جاۋاپتى ادامىنىڭ تانىستىرۋىنشا، 15 – قاڭتارعا دەيىن، OFO «شاعىن سارى ۆەلوسيپەدتى» جاڭادەلي، يندور، بانگالور، احمەداباد، پۋنە، كويمباتور، چەنناي قاتارلى 7 قالاعا سىناق رەتىندە كىرگىزىلگەن، مەجەمەن قاڭتار ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن ءۇندىستانعا 3000 دانا ورتاق پايدالاناتىن ۆەلوسيپەد كىرگىزىلەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت