بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش-نىڭ شاعىن ءبىر قالاشىعىندا «اسپاننان» 10 مىڭ دوللار جاۋعان(4)

2013.08.23 16:57  【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت