بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ قاناس كورىنىس رايونى جابايى حايۋاناتتار باقشاسىنىڭ سۋرەتىن تۇڭعىش رەت سىرتقا اشىق جاريالادى

2014.11.21 15:24   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  20 – قاراشا، شينجياڭ قاناس كورىنىس رايونى مەديالار ارقىلى جابايى حايۋاناتتار باقشاسىنىڭ بيىل تۇسىرىلگەن ءبىر توپ سۋرەتىن جاريالادى، مۇنىڭ ىشىندە كوپتەگەن حايۋاناتتار تۇڭعىش رەت فوتوعا تۇسىرىلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت