بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گەرمانيانىڭ قۇلاعان ۇشاعىنىڭ قارا قوبديشاسىنىڭ بىرەۋى تابىلعان

2015.03.25 14:06   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 25 – ناۋرىز، بەيجيڭ. 24 – ناۋرىز، فرانسيانىڭ ىشكى ىستەر مينيسترى كازەنەۆ تىلشىلەر جينالىسىندا، سول كۇنى فرانسيانىڭ شىعىس وڭتۇستىگىندە قۇلاعان اۋە جولاۋشىلار A320 ۇشاعىنىڭ ءبىر قارا قوبديشاسىنىڭ تابىلعانىن مالىمدەگەن. فرانسيا قۇتقارۋ قىزمەتكەرلەرىنىڭ ايتۋىنشا، قازىرگە دەيىن قۇلاعان ۇشاقتاعى جولاۋشىلاردان ءتىرى قالعان ءبىردە ءبىر ادام بايقالماعانىن مالىمدەگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت