بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ازيا چەمپيوندار ليگاسى: بەيجيڭ گو – ان كومانداسى جەونبۋك حيۋنداي كومانداسىنان جەڭىلىپ، سەگىز مىقتىنىڭ قاتارىنان قاعىس قالدى

2015.05.27 14:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 27 – مامىر، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 26 – مامىر، بەيجيڭ گو – ان كومانداسىنىڭ مۇشەسى لاڭ جىڭ (ارتىنداعى) جارىس بارىسىندا دوپقا تالاسۋدا. سول كۇنى، 2015 – جىلعى ازيا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ سەگىز مىقتىنى سارالاۋ جارىسىنىڭ ەكىنشى اينالىم جارىسىندا، جۇڭگو بەيجيڭ گو – ان كومانداسى ءوز مايدانىندا 0:1 ۇپايمەن قارسىلاسى وڭتۇستىك كورەيانىڭ جەونبۋك حيۋنداي كومانداسىنان جەڭىلىپ، سەگىز مىقتىنىڭ قاتارىنان قاعىس قالدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت

  • ءانۋار تەمىر نان جاۋىپ قاربالاستىققا تۇسۋدە.