بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۇيجوۋ ولكەسى سۇڭتاۋ اۋدانىندا قالىڭ جاڭبىردان تاسقىن اپاتى تۋىلدى

2015.08.19 17:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 19 – تامىز، بەيجيڭ. 17 – تامىز كەشتەن 18 – تامىز تاڭعا دەيىن گۇيجوۋ ولكەسى تۇڭرىن قالاسى سۇڭتاۋ مياۋزۋ اۆتونوميالى اۋدانىندا قالىڭ جاڭبىر جاۋىپ، اتالعان اۋدانداعى سۇڭجياڭ وزەنىنىڭ سۋى تاسىپ، كوشەلەر مەن اتىزدىقتاردى سۋ باسىپ كەتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت