بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بانگلادەشتىڭ استاناسىنداعى ءبىر ساۋدا بازارىنا ٶرت كەتتى

2017.01.04 14:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 4 – قاڭتار، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 3 – قاڭتار، بانگلادەشتىڭ استاناسى داككا قالاسى، ٶرت ٶشىرۋشىلەر ٶرت اپاتى تۋىلعان بازاردا ٶرت وشىرۋدە.

  بانگلادەشتىڭ استاناسى داككا قالاسىنداعى گوسان ءبىرىنشى ءنومىرلى بازارىندا 3 – قاڭتار ٶرت اپاتى تۋىلدى، قازىر ٶرت وشىرىلدى، ٶلىم – جىتىم ۋاقيعاسى تۋىلمادى. گوسان ءبىرىنشى ءنومىرلى بازارى جەرگىلىكتى ورىنداعى ءبىرشاما ماڭىزدى ساۋدا بازارى بولىپ، مولشەرمەن 600دەي ساۋدا دۇكەنى بار، نەگىزىنەن اۋىل شارۋاشىلىق قوسىمشا ونىمدەرى، كۇندەلىكتى تۇرمىستىق بۇيىم قاتارلىلاردى ساتادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت