بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ىشكى ولكە تۇرعىندارىنىڭ شەكارادان كىرىپ – شىعۋ كۋالىكتەرىن الۋى «مەملەكەت بويىنشا ءبىرتۇتاس بىتىرىلەتىن» بولدى(3)

2019.04.02 15:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ىشكى ولكە تۇرعىندارىنىڭ شەكارادان كىرىپ – شىعۋ كۋالىكتەرىن الۋى «مەملەكەت بويىنشا ءبىرتۇتاس بىتىرىلەتىن» بولدى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت