بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قازاقستاننىڭ تۇيە ءسۇتى تالقانىنىڭ جۇڭگو بازارىنا ەنۋى جونىندە(2)

2020.07.03 14:35   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قازاقستاننىڭ تۇيە ءسۇتى تالقانىنىڭ جۇڭگو بازارىنا ەنۋى جونىندە(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت