بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

پۋتين 6 دوپ ەنگىزىپ، دوستىق جارىستا جەڭىسكە قول جەتكىزدى

2014.05.12 16:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شينحۋا تورابى، 10 – مامىر، ماسكەۋ. رەسەي زۇڭتۇڭى پۋتين 10 – مامىردا سوچيدا وتكىزىلگەن مۇز دوپ دوستىق جارىسىنا قاتىناسۋدا. ول جارىستا 6 دوپ ەنگىزىپ، 5 رەت كومەكشى پاس بەرىپ، 21 : 4 ۇپايمەن ارىپتەستەرىن جەڭدى.

  بۇل جارىس سوچي قىسقى وليمپيادا مۇز دوپ سارايىندا وتكىزىلدى، جارىسقا قاتىناسقان ەكى جاق تا 40 جاستان اسقان مۇز دوپ اۋەسكەرلەرى مەن سپورت سالاسىنان شەگىنگەن ادامدار. رەسەيدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترى مەن ماسكەۋ وبلىسىنىڭ باستىعى قاتارلى جوعارى دارەجەلى ءمانساپتىلار پۋتينمەن ءبىر كوماندا بولدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت