بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

برازيليانىڭ سانتياگو قالاسىنداعى قالا تۇرعىندارى كوشەگە شىعىپ قارسىلىق ءبىلدىردى(4)

2013.06.21 08:47  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت

  • ەرەكشە سيلىق يەگەرى