بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شاندۇڭ ولكەسىنىڭ حىزى قالاسىنداعى مايعا بەرگەن ءبىر ۇيدەن «قارۋ - جاراق» پەن مۇز ەسىرتكى تابىلدى

2015.02.06 15:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 6 – اقپان، بەيجيڭ. 5 – اقپان، قوعام حاۋىپسىزدىگى ساقشىلارى قارۋ – جاراق پەن مۇز ەسىرتكىنى تەكسەرۋدە. سول كۇنى، شاندۇڭ ولكەسى حىزى قالالىق قوعام حاۋىپسىزدىگى مەكەمەسىنىڭ اشۋ رايونىنداعى بولىمشە مەكەمەسى قالا رايونىنداعى مايعا بەرگەن ءبىر ۇيدەن ناق مايداندا 160 گرام مۇز ەسىرتكى، ويرانداعىش قۋاتى جوعارى، شىن مىلتىققا ۇقساتىلىپ جاسالعان، تورۋىلداپ سوققىلايتىن مىلتىقتان 2 داناسىن، شىن ناگانعا ۇقساتىلىپ جاسالعان، ناگاننان 3 داناسىن تاپقان، قىلمىس كۇماندىسى ۋاڭ XX ۇستالىپ، ۇستىنەن دەلو تۇرعىزىلدى. بۇل دەلو قازىر ىشكەرىلەي تەكسەرىلۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت