بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

انگليا پارلامەنتىنىڭ تومەنگى پالاتاسى داۋىس بەرۋ ارقىلى «ەۆروپا وداعىنان شەگىنۋ» كەلىسىمىن ماقۇلدامادى(2)

2019.01.16 14:08   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

انگليا پارلامەنتىنىڭ تومەنگى پالاتاسى داۋىس بەرۋ ارقىلى «ەۆروپا وداعىنان شەگىنۋ» كەلىسىمىن ماقۇلدامادى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت