بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كورلادا قۇمدى بوران سوقتى

2014.05.09 18:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  تيانشان تورابى. بايىنعولىن موڭعۇل اۆتونوميالى وبلىسىندا 8 – مامىر كۇنى تۇستەن كەيىن قۇمدى بوران سوعىپ، بۇكىل قالانى شاڭ – توزاڭ تورلاپ، كورىنىمدىلىك دارەجەسى وتە تومەن بولدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت